Category: News

0

Ad!

Хурматли акциядорлар “Ўзпартампонаж” АЖ Сизни 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қилади. Жамиятнинг номи, жойлашган ери (почта манзили), алоқа рақамлари, электрон почта манзили – “Ўзпартампонаж” АЖ, Қоровулбозор шаҳри,...

0

A d ! ! !

«Uzpartamponaj» AJ Kuzatuv kengashi ichki auditor xizmati mutaxassisligiga tanlov e’lon qiladi: Nomzodlar quydagi talablarga javob berishi kerak: -oliy ma’lumotli moliya-iqtisodiy mutaxassisligiga ega; -ichki auditor malaka sertifikatiga ega; -buxgalteriyaviy hisob, audit, moliya va soliq nazorat uyushmalaridagi...