Ad!

Хурматли акциядорлар “Ўзпартампонаж” АЖ Сизни 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қилади.

 1. Жамиятнинг номи, жойлашган ери (почта манзили), алоқа рақамлари, электрон почта манзили – “Ўзпартампонаж” АЖ, Қоровулбозор шаҳри, Қарши шоссеси, телефон, факс: (0365) 364-13 48, E-mail: uzpartamponaj@mail.ru, uzpartamponaj@umail.uz Веб-сайт: uzpartamponaj.uz
 2. Умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жойи – 2017 йил 27 июнда, соат 13:00 да, Қоровулбозор шаҳри, Қарши шоссеси, “Ўзпартампонаж” АЖ маъмурий биносида.
 3. Жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана – умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабардор қилиш учун акциядорлар реестри 06.2017 йил ҳолатида ва акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга жамият акциядорларининг реестри (3 иш куни олдин) 21.06.2017 йил ҳолатида шакллантирилади.

 

КУН ТАРТИБИ ЎЗ ИЧИГА ҚУЙИДАГИ МАСАЛАЛАРНИ ОЛАДИ:

 1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
 2. Саноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.
 3. “Ўзпартампонаж” АЖнинг Кузатув кенгашининг 2016 йилда бажарган ишлар юзасидан хисоботини тасдиқлаш.
 4. “Ўзпартампонаж” АЖнинг ижро органини 2016 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари ҳамда узоқ ва ўрта мудатга мулжалланган стратегиясини бажарилиши юзасидан хисоботини тасдиқлаш.
 5. “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2016 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: ташқи аудиторни БХМС, МХХС ва ХАС мувофиқ ўтказилган хулосаси, хамда СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи, жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси ва жамиятнинг йиллик хисоботини тасдиқлаш.
 6. “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2016 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш буйича мустакил ташкилотини хулосасини тасдиқлаш.
 7. “Ўзпартампонаж” АЖнинг 2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва дивиденд тўлаш масаласини кўриб чиқиш.
 8. “Ўзпартампонаж” АЖ кузатув кенгаши аъзоларини қайта сайлаш.
 9. “Ўзпартампонаж” АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини қайта сайлаш.
 10. “Ўзпартампонаж” АЖ ташкилий тузилмасини янгидан тасдиқлаш.
 11. Аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш ҳақида қарор қабул қилиш.
 12. “Ўзпартампонаж” АЖнинг Ижроия органи аъзолари, Кузатув кенгаши аъзолари, Тафтиш комиссияси аъзолари тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларнинг тулаш тартиби ва миқдорларини белгилаш.
 13. “Ўзпартампонаж” АЖнинг Уставига, Ижроия органи тўғрисидаги, Кузатув кенгаши тўғрисидаги ва Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомларга киритиладиган ўзгартиришлар ва қўшимчаларни тасдиқлаш.

“Ўзпартампонаж” АЖ Кузатув кенгаши.

You may also like...