AJ «UZPARTAMPONAJ»

Работает на Бухарский, Кашкадарьинский, Сурхандарьинский, Ферганский области и Каракалпакстанский Республики почти 20 лет. Сегодня AJ «UZPARTAMPONAJ» использует самые современные технологии, неукоснительно соблюдая стандарты клиентов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Наши Услуги

«Ўзпартампонаж» Акциядорлик жамияти – нефтгаз конларида бурғуланган қудуқларга туширилган мустаҳкамловчи ва эксплуатацион қувур атрофини цементлаш, уларни ўзлаштириш, бурғу қоришмаларини тайёрлаш, қудуқларни тўла таъмирлаш, махсус тампонаж техникаси ва автотранспорт билан таъминлаш ҳизматлари билан шуғулланади.

0

Диққат! Эълон.

Эълон! Ҳурматли “Ўзпартампонаж” АЖ акциядорлари Сизларни навбатдаги акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабардор қиламиз. Жамиятнинг номи, жойлашган ери (почта манзили), алоқа рақамлари, электрон почта манзили – “Ўзпартампонаж” АЖ, Қоровулбозор шаҳри, Қарши шоссеси, телефон, факс:...

0

Tanlov o’tkazilishi haqida e’lon!

       Auditorlik tashkilotlari diqqatiga! “Uzpartamponaj” aksiyadorlik jamiyati milliy buxgalteriya standartlari, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari va xalqaro audit standartlariga muvofiq 2022 yil davomida tashqi auditni o’tkazish uchun auditorlik tashkilotini tanlash bo’yicha tanlov tanlovini,...

0

“O’zpartamponaj” AJ to’g’risida!

       «O’zpartamponaj”» AJ («O’zpartamponaj» aksiyadorlik jamiyati) neft-gaz konlarida burg’ulangan quduqlarga tushirilgan mustahkamlovchi va ekspluatatsion quvur atrofini tsementlash, ularni o’zlashtirish, burg’u qorishmalarini tayyorlash, quduqlarni to’la ta’mirlash, maxsus tamponaj texnikasi va avtotransport bilan ta’minlab...


Партнеры