Jamiyat bilan qayta aloqa bog’lash, yuridik va jismoniy shaxslardan murojatlarni qabul qilish

“Узпартампонаж” АЖ билан қайта алоқа боғлаш, юридик ва жисмоний шахслардан мурожаатларни қабул қилиш учун телеграмм  (+998 93 960 15 90) телефон рақами!