Dividendlar to’g’risida

 

“O’zpartamponaj” AJ dividendlari to’g’risida oxirgi 3 yillik ma’lumot
         
Nomlanishi o’lchov birligi 2020 yil uchun 2021 yil uchun 2022 yil uchun
Bir dona aksiya uchun hisoblangan dividend puli so’m 67,0 85,0 85,0
Hisob davridagi sof foyda mln.so’m 2 827 3 205 2 983
Oddiy aksiyalar uchun hisoblangan dividend puli mln.so’m 565,9 718 718
Jami joylashtirilgan oddiy aksiyalar dona. 8 447 400 8 447 400 8 447 400