Dividendlar to’g’risida

 

Dvident


“O’zpartamponaj” AJ dividendlari to’g’risida oxirgi 3 yillik ma’lumot
Nomlanishi o’lchov birligi 2018 yil uchun 2019 yil uchun 2020 yil uchun
Bir dona aksiya uchun hisoblangan dividend puli so’m  3,3 62,97 67,0
Hisob davridagi sof foyda mln.so’m 139 1 064 2 827
Oddiy aksiyalar uchun hisoblangan dividend puli mln.so’m 27,8 531,9 565,9
Jami joylashtirilgan oddiy aksiyalar dona. 8 447 400 8 447 400 8 447 400