Dividendlar to’g’risida

“O’zpartamponaj” AJ dividendlari to’g’risida oxirgi 3 yillik ma’lumot
         
Nomlanishi o’lchov birligi 2019 yil uchun 2020 yil uchun 2021 yil uchun
Bir dona aksiya uchun hisoblangan dividend puli so’m 62,97 67,0 85,0
Hisob davridagi sof foyda mln.so’m 1 064 2 827 3 205
Oddiy aksiyalar uchun hisoblangan dividend puli mln.so’m 531,9 565,9 718
Jami joylashtirilgan oddiy aksiyalar dona. 8 447 400 8 447 400 8 447 400