Jamiyat tomonidan aksiyalar sotib olinishi to’g’risidagi ma’lumotlar

Ҳозирги кунда жамият томонидан акциялар сотиб олинмаган!