Analitik sharhlar va asosiy iqtisodiy ko’rsatkichlar